Hrací kostky aneb nekonečno zábavy

Sada malých, často barevných, kostek dříve nechyběla v žádné rodině. Také jste jako malí nezapomněli přibalit kostky na každou dovolenou, prázdniny na chalupě i na výlet? A po večerech si pak užívali hry, kterým rozuměly všechny generace? 😊 Jaká vzpomínka se vám vybaví jako první?

Ať už sedíme u prázdného stolu nebo se ztrácíme ve světě fantasy, hrací kostky jsou vždy spolehlivým průvodcem do světa her. V tomto článku se podíváme na fascinující historii hracích kostek, od starověku po současnost, podíváme se na různé typy kostek, od klasických šestistěnných až po exotické polyedry, které přinášejí hrám nový rozměr. A nakonec si připomeneme oblíbené hry, které si s kostkami můžete zahrát.

 

Historie hracích kostek

Hrací kostky mají bohatou historii, sahající až do starověku, kde byly považovány za objekt určený nejen pro zábavu, ale i pro věštění a náboženské rituály. V Egyptě byly nalezeny kostky datující se do 20. století před naším letopočtem, používané ve hrách, ale i v náboženských obřadech. Někteří faraónové měli např. šestistěnné hrací kostky ze slonoviny dokonce jako součást své výbavy pro pouť do posmrtného života. První hrací kostky byly většinou ze zvířecích kosti a měly zpočátku jen čtyři rovné či prohnuté stěny, další dvě byly zaoblené. Jejich pozdějším seříznutím vznikla hrací kostka v dnešním tvaru – v podobě malé krychle.

V době antiky byly kostky velmi oblíbené. Staří Římané vytvořili první známé kostky s různými stranami, přičemž číslo šest bylo klíčové pro mnoho her.

Středověk přinesl rozmach stolních her, a hrací kostky se staly symbolem společenského života. Hry jako "Hazard" získávaly na popularitě mezi šlechtou. Tato hra, podobná dnešnímu pokeru, vyžadovala jak štěstí při hodu kostkou, tak i strategii při sázení. Šlechtické dvory a královské dvory byly plné her, v nichž kostky rozhodovaly o výhře nebo prohře.

V období renesance byly kostky nejen hrou, ale také uměleckým a kultovním prvkem. Malíři jako Pieter Bruegel zachycovali scény kostkových her ve svých obrazech, zobrazujících rozmanitost her v tehdejší společnosti. Kostky také inspirovaly literaturu, jako je hra "The Pardoner's Tale" od Geoffrey Chaucera

S nástupem moderní doby se hrací kostky dočkaly spousty inovací. Základní šestistranné kostky zůstávají klasikou, ale nové hry a žánry přinesly i kostky s více stranami, ozdobené symboly nebo přizpůsobené pro fantasy a sci-fi hry. Dnes nás hrací kostky provázejí nejen při deskových hrách, ale také ve světě online her a živých akcí.

 

Typy hracích kostek

Různorodost hracích kostek je fascinující a přináší do her širokou škálu možností. Zde jsou některé z nejčastěji používaných typů kostek:

Klasická šestistranná kostka (D6)

Nejznámější typ kostky s šesti stranami, na každé straně je číslo od jedné do šesti. Používá se při hraní hazardních her, deskových her, RPG her (Role-Playing Games) a mnoho dalších.

Osmistěnná kostka (D8)

Kostka s osmi stranami, kde každá strana má číslo od jedné do osmi. Často se využívá v RPG hrách, kde reprezentuje osmisměrný směr nebo sílu útoku.

Desetistěnná kostka (D10)

Kostka s deseti stranami, čísla na stranách jsou obvykle od jedné do deseti. Běžně používána v deskových hrách, často v kombinaci s jinými kostkami pro generování náhodných čísel.

Dvanáctistěnná kostka (D12)

Kostka s dvanácti stranami, kde čísla na stranách jsou od jedné do dvanáct. Často využívána v RPG hrách nebo strategických deskových hrách.

Dvacetistěnná kostka (D20)

Kostka s dvaceti stranami, čísla na stranách jsou od jedné do dvaceti. Důležitá pro hod kostkou při určování úspěchu nebo neúspěchu v RPG hrách.

Stostěnná kostka (D100)

Speciální kostka s jedním nebo dvěma desítkovými číslicemi, obvykle od 00 do 90 nebo od 0 do 99. Často se používá v kombinaci s jinými kostkami pro generování náhodných čísel v různých rozsazích.

Kostky s nestandardním počtem stran

Existují i kostky s jiným než tradičním počtem stran, například kostky s čtyřmi, osmi nebo dvanácti stranami. Používají se ve specifických hrách nebo jsou upraveny pro konkrétní účely.

Každý typ kostky má svůj jedinečný význam a uplatnění v různých typech her. V kombinaci mohou hráčům poskytnout širokou škálu možností a strategií při hraní her.

 

Hry s kostkami

Samozřejmě, existuje mnoho zábavných her, které využívají hrací kostky. Zde jsou některé populární hry a tipy, které můžete vyzkoušet: 

Jedničky a pětky - Asi nejpopulárnější stolní hra se šesti kostkami je právě tato varianta, kdy se hráči snaží co nejdříve dosáhnout zisku stanoveného počtu bodů – nejčastěji se hraje na 10 000 bodů. Hru může hrát libovolný počet hráčů, kteří se pravidelně střídají. Na začátku tahu hráč hází vždy se všemi kostkami a minimální bodový zisk, který musí hodit, aby v tahu mohl pokračovat nebo si zapsat body, činí 350 bodů.

Hráč začne házet se šesti kostkami a po každém hodu musí odložit nejméně jednu bodovanou kostku (viz bodování). Poté může pokračovat se zbývajícími kostkami nebo si pouze zapsat počet nahraných bodů. V takovémto případě ukončí kolo a předá kostky dalšímu hráči. Pokud odloží poslední kostku, musí pokračovat znovu se šesti kostkami. Jestliže však nemůže odložit žádnou bodovou kostku, ztrácí všechny body v tomto kole.

Bodování: jednička = 100b., pětka = 50b., 3x dvojka = 200b., 3x trojka = 300b., 3x čtyřka = 400b., 3x pětka = 500b., 3x šestka = 600b., 3x jednička = 1000b., 3x dvojice = 1000b., postupka (1, 2, 3, 4, 5, 6) = 2000b., 6x stejné číslo = 5000b. Na postupku nebo šest stejných čísel lze dohodit jednou kostkou. Body se sčítají a vítězí ten, kdo nejdříve dosáhne stanoveného počtu bodů (např. 10000 bodů).

Tisícovka - Hra je vhodná pro 4 hráče. Hráči se proti směru hodinových ručiček střídají v hodu všemi šesti kostkami. Hozené kostky se bodují dle následujícího seznamu: pětka = 5 bodů, jednička = 10 b., tři stejná čísla = desetinásobek (3x dvojka = 20), 3x jednička = 100 b., 3 páry čísel = 150 bodů a musí se házet znovu, 6x stejné číslo (s výjimkou dvojek) je jako tři páry (150 bodů) a není nutno hrát znovu. Pokud padne postupka všech šesti čísel, získává hráč 300 bodů a musí házet ještě jednou. Komu padnou nejméně 4 dvojky, ztratí všechny body, které nastřádal od začátku hry. Hozené body se sčítají, po každém bodovaném hodu má hráč právo házet dál, ale pokud další hody budou bez bodu, nezískává ani jeden bod z předcházejících hodů v jednom kole. Před každým opakovaným hodem musí hráč odložit nejméně jednu kostku s bodovaným hodem. Když některému z hráčů při opakovaných hodech zůstane jen jedna kostka, může touto kostkou házet dvakrát, i když by mu v prvním hodu nepadl žádný bod. Bude-li bodovat i ve druhém hodu, může znovu házet všemi šesti kostkami. Když se mu tato situace při opakovaných hodech zopakuje, získá po dvojitém hodu jednou kostkou prémii 100 b. (Je-li jeden z hodů bodovaný). Kdyby se ještě tento šťastný cyklus opakoval, získá vždy při závěrečném dvojitém hodu dalších 50 bodů navíc. Když některý hráč dosáhne 1000 bodů, mají ještě ostatní soupeři nárok na poslední sérii hodů. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů (tzn. 1 hráč více než 1000 bodů).

Oči - Každý hází šestkrát za sebou, nejdříve jednou kostkou, potom dvěma, třemi, čtyřmi, pěti a šesti. Dosažené body se sčítají. V dalším kole se hází opačně od šesti kostek k jedné. Vítězí hráč, jenž po těchto dvou kolech dosáhl nejvyššího součtu bodů.

Třikrát paš - Každý má tři hody. Započítávají se hozené páry PAŠE. Po každém vrhu může hráč odložit stranou hozené páry a libovolný počet kostek a dohazovat. Vyhrává hráč s nejvyšším součtem párů po třetím hodu. Při shodném počtu pašů rozhoduje počet bodů na kostkách.

Maratón - Na začátku hry si hráči vytvoří tabulku, kde každému hráči bude přidělen jeden sloupec. V každém kole může hráč házet třikrát a po každém hodu smí odložit libovolný počet kostek. Po třetím hodu si hráč vybírá, do které položky tabulky chce body zapsat. Do každé kolonky lze zapsat body jen jednou, vítězí hráč, který má po obsazení všech políček (po čtrnácti kolech) nejvyšší součet. V řádcích jsou uvedeny následující údaje: jedničky (zapisuje se součet všech jedniček na kostkách), dvojky (součet všech dvojek), trojky (součet všech trojek), čtyřky (součet všech čtyřek), pětky (součet všech pětek), šestky (součet všech šestek), mezisoučet (mezisoučet jedniček až šestek), bonus (25 bodů, je-li mezisoučet min. 63), 1 dvojice (součet dvou kostek se stejnou hodnotou), 2 dvojice (součet bodů dvou dvojic), trojice (součet očí tří kostek stejné hodnoty), kvarta (součet očí čtyř kostek stejné hodnoty), malá cesta (15 b., padne-li 1 - 2 - 3 - 4 - 5), velká cesta (25 b., padne-li 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6), šance (součet všech šesti kostek, které nelze začlenit jinak), hra (50 bodů, pokud padne šest stejných kostek), součet předchozích řádků. Hráč, který má nejvíce bodů, vyhrává.

Cesta do Ameriky - Cílem hry je co nejnižším počtem hodů dosáhnout číselné posloupnosti od jedné do šesti. Každá kostka, která zapadne do číselné řady, se odloží. Příklad: Hráč hodí 1, 2, 4, 5, 5, 6. Odloží jedničku a dvojku a hází znovu. Vítězí hráč s nejmenším počtem hodů.

Sedmičky - Cílem hry je sestavovat z dvojic kostek vždy součet sedm. Kostky se součty hráč odloží a hází zbylými kostkami znovu. Vítězí ten, kdo dosáhl všech tří párů se součty sedm nejnižším počtem hodů.

Tři tisíce - Hráči se střídají v hodu všemi kostkami. Bodované jsou pouze jedničky a pětky. Pokud někdo hodí pět nebo šest jedniček či pětek najednou, stává se okamžitým vítězem. Jinak si připočte body podle tohoto seznamu: 1x jednička = 100 b., 2x jednička = 200 b., 3x jednička = 1 000 b., 4x jednička = 2 000 b. U pětek jsou body poloviční. Příklad: Hráč hodí 1, 1, 3, 5, 6, 2 a započítá si 200 + 50 bodů.

Zlá trojka - Hraje se na libovolný počet kol. Kdo hodí trojku, vypadá ze hry. Kdo má na konci nejvíce bodů, vyhrává.

Na zakázaná čísla - Na začátku hry se nejdříve musí zjistit zakázaná čísla – ta se stanoví tak, že jeden z hráčů hodí dvěma kostkami a ta čísla, která padnou, jsou “zakázaná”. Pokud hodí dvě stejná čísla, hod se opakuje. Musí se tedy stanovit vždy dvě různá čísla.

Poté začíná samotná hra se všemi kostkami. První hráč hodí 6 kostkami a vyřadí kostky se zakázanými čísly. Body na zbylých kostkách sečte. Dál hází pouze kostkami, na nichž nepadlo zakázané číslo. Takto pokračuje tak dlouho, dokud nevyřadí poslední kostku. Všechny získané body sečte a pokračuje další hráč. Hraje se na předem dohodnutý počet kol.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz